Kutsekvalifikatsioon

Kutse andmise kord treeneritele

Taotluse esitamine elektroonilises keskkonnas - juhend

Eesti Olümpiakomitee kergejõustikutreenerite kutsekomisjon

Kutsestandardid:

Taotlemiseks ja taastaotlemiseks vajalikud dokumendid:

  1. Taotlus - täidate keskkonnas spordiregister.ee/admin (vt juhendit)
  2. CV (täidate spordiregistri keskkonnas),
  3. koopia isikuttõendavast dokumendist (pass, ID kaart) (laadite spordiregistri keskkonda);
  4. koopia haridusttõendavast dokumendist, ülikooli lõpetajatel ka väljavõte ÕIS läbitud ainete kohta (laadite spordiregistri keskkonda);
  5. täienduskoolituse tõendite koopiad (laadite spordiregistri keskkonda);
  6. koopia maksekorraldusest.

Vaatlusanalüüsi teel täienduskoolituse arvestamise kord
Vaatlusanalüüsi vorm
Konsultatsiooni vorm
Konsultatsiooni vorm (valikküsimustega)

Võistkonna esindaja kokkuvõte
Näidis - Toomas Rosenberg "Kokkuvõte Eesti käijate esinemisest maailmakarikavõistlustel käimisest Saranskis"

Kutse omistamise tasu määrad
Eesti Kergejõustiku arveldusarved

 

NB! Treeninguõpetuse, treeningu planeerimise ja juhtimise ning kergejõustikualade tehnikaga seonduvad põhilised mõisted leiate õpiku "Kergejõustik III" 2.-st osast. 
Harjutuste kirjeldamisel on abiks "Võimlemise sõnavara".

2014. aasta kutseeksamitest

Üldainete koolitused

Üldainete õpikud

Kergejõustikutreenerite tasemekoolituse õppekava

Treenerite eetikakoodeks

Kergejõustiku õpikud

  • Harald Müller, Wolfgang Ritzdorf, Tiina Torop. Jookse! Hüppa! Heida!  (I-II tase), Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kergejõustikuliit: Sunprint Invest2006 

              IAAFi kodulehel: "Run! Jump! Throw!" vene keeles

  • Toomas Merila, Ants Nurmekivi, Peeter Randaru, Enn Roosi, Toivo Ruut, Tiina Torop. Kergejõustik II, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kergejõustikuliit. Tallinn: Kuma, 2011
  • Valter Espe, Tarmo Jallai, Harry Lemberg, Margus Luik, Ants Nurmekivi, Peeter Randaru, Enn Roosi, Rein Sokk, Tiina Torop. Kergejõustik III, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kergejõustikuliit. Tallinn: Kuma, 2012

Õppematerjale ja artikleid

(Õpikud "Kergejõustik II" ja Toomas Merila "Palliviske- ja odavisketehnika õpetamine" on Eesti Kergejõustikuliidu sekretariaadis saadaval ka paberkandjal.)

 Koolituste materjale

 Tiina Torop. Soojendus kergejõustikutreeningul, Eesti Kergejõustikuliit, 2009

 NB! Õppematerjalide kogu on täiendamisel.

 

Täpsem teave:

Merlyn Lipp
tel 58 41 45 16
merlyn@ekjl.ee