EAD

SA Eesti Antidoping www.antidoping.ee
EAD venekeelsed materjalid www.antidoping.ee/ru

Keelatud ained 2018

Ravimite andmebaas on uuendatud 5.04.2017

Puhta spordi külalistunnid toimusid:

12.05 Kullamaa Keskkoolis
15.05 Türi Põhikoolis
17.05 Oru Põhikoolis
2.06 Kirivere Koolis
  Rakvere Eragümnaasiumis

EAD õppematerjalidega viisid tunni läbi kehalise kasvatuse õpetajad

 8.05 Mõniste koolis
  Tarvastu Gümnaasiumis

Kergejõustikunädalast EAD lehel