Komisjonid

Kergejõustikuliidu erinevad komisjonid:

Revisjonikomisjon - Volikogu teostab järelevalvet Liidu juhtorganite tegevuse üle revisjonikomisjoni abil. Revisjonikomisjon teostab kontrolli volikogu poolt kinnitatud reglemendi alusel. Kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikmed, kes valitakse neljaks aastaks, peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada liidus juhtival ametikohal. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab Volikogule.

Liige - Rain Kask
Liige - Margus Luik
Liige
- Tarmo Rahkama

Eelarvekomisjon

Liige - Erich Teigamägi
Liige - Urmo Raiend
Liige - Sirje Lippe
Liige - Jaak Vettik

Saavutusspordi komisjon

Esimees - Kristel Berendsen
Liige
- Rein Sokk (Juhatuse liige)

Liige - Gerd Kanter (Juhatuse liige)
Liige - Ants Kiisa
Liige - Rauno Kirschbaum
Liige - Toomas Tarm
Liige - Aivar Karotamm
Liige - Erki Nool

Noortespordi komisjon

Esimees - Heiko Väät
Liige -
Epp Maasik

Liige - Romet Mihkels
Liige - Jaak Vettik (Juhatuse liige)
Liige - Kersti Viru
Liige - Kadri Kivine (Juhatuse liige)

Tehniline komisjon

Liige - Kädy Tänav(Tänak)
Liige - Olavi Valner
Liige - Allan Pilt
Liige - Peeter Randaru
Liige - Margus Randaru
Liige - Tarmo Rahkama
Liige - Kaupo Nõlvak

Statistikakomisjon

Liige - Enn Endjärv
Liige - Aare Oja
Liige - Martin Parro
Liige - Holger Peel
Liige - Eduard Rihm
Liige - Erlend Teemägi

Kutsekomisjon

Esimees - Henn Vallimäe
Aseesimees - Eva Kuningas
Liige - Harry Lemberg
Liige - Liisa Roos
Assistent -  Merlyn Lipp

Sportlaskomisjon - sportlaskomisjon[at]ekjl.ee

Esimees - Gerd Kanter
Liige - Annika Sakkarias
Liige - Liina Tšernov
Liige - Jaak-Heinrich Jagor
Liige - Risto Mätas

Seeniorspordi komisjon

Liige- Gerd Kanter
Liige- Jürgen Lamp
Liige - Taivo Mägi
Liige - Lembit Talpsepp