Komisjonid

Kergejõustikuliidu erinevad komisjonid:

Revisjonikomisjon - Volikogu teostab järelevalvet Liidu juhtorganite tegevuse üle revisjonikomisjoni abil. Revisjonikomisjon teostab kontrolli volikogu poolt kinnitatud reglemendi alusel. Kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikmed, kes valitakse neljaks aastaks, peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada liidus juhtival ametikohal. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab Volikogule.

Liige - Rain Kask
Liige - Margus Luik
Liige
- Tarmo Rahkama

Eelarvekomisjon

Liige - Erich Teigamägi
Liige - Urmo Raiend
Liige - Sirje Lippe
Liige - Jaak Vettik

Saavutusspordi komisjon

Esimees - Rein Sokk (Juhatuse liige)
Liige - Gerd Kanter (Juhatuse liige)
Liige - Ants Kiisa
Liige - Rauno Kirschbaum
Liige - Toomas Tarm
Liige - Aivar Karotamm
Liige - Erki Nool
Liige - Kristel Berendsen


Noortespordi komisjon

Liige - Epp Maasik
Liige - Romet Mihkels
Liige - Jaak Vettik (Juhatuse liige)
Liige - Kersti Viru
Liige - Kadri Kivine (Juhatuse liige)
Liige - Heiko Väät

Statistikakomisjon

Liige - Enn Endjärv
Liige - Aare Oja
Liige - Martin Parro
Liige - Holger Peel
Liige - Eduard Rihm
Liige - Erlend Teemägi

Kutsekomisjon

Esimees - Tiina Torop
Aseesimees - Harry Lemberg
Liige - Taivo Mägi
Liige - Ants Nurmekivi
Liige - Leonhard Soom
Liige - Liisa Roos