Vaatlusanalüüsi teel koolitustundide arvestamise kord

Eesmärk:

  1. Teiste treenerite treeningutundide külastamine õppe-eesmärgil erialase täienduskoolituse tõhustamiseks,
  2. Treeningute külastamise arvestamine erialase täienduskoolitusena.

Oluline on järgida järgmisi põhimõtteid:

  1. täienduskoolitustunde saab arvestada vaid erinevate kõrge kvalifikatsiooniga (vanemtreeneri (EKR 6.)  ja meistertreeneri (EKR 7.) kutsetase ning rahvusvaheliselt tunnustatud) treenerite tunde külastades (eelneval kokkuleppel kutsekomisjoni ja külastava treeneriga);
  2. külastatav tund peab olema taotletaval erialal;
  3. tunni külastamisel on oluline õpitu ja omandatu;
  4. kutsekomisjon võib arvestada 60st täienduskoolituse tunnist  kuni 12 dokumenteeritud vormide alusel;
  5. külastatav treener ja kutsekomisjoni esimees või kutsekomisjoni vastava ala spetsialist peavad olema õigeaegselt informeeritud ja külastusega nõus;
  6. külastatv treener tutvub vaatlusanalüüsiga ja lisab sellele oma märkused;
  7. taotleja peab esitama kutsekomisjonile täendusmaterjalina kinnituse tunnis vaatlejana osalemise kohta ning tunni analüüsi.