Kutse omistamise tasu määrad

Kutse omistamise tasu määrad alates 01.07.2018, kinnitanud Kultuuri Kutsenõukogu 25.04.2018. a. otsusega

Abitreeneer, EKR 3. tase         40 eurot,

Nooremtreener, EKR 4. tase    47 eurot,

Treener, EKR 5. tase              56 eurot,

Vanemtreener, EKR 6. tase     72 eurot,

Meistertreener, EKR 7. tase     80 eurot.

Taastaotlemine vanaduspensioniealiste treenerite taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel (eeldused on samad, mis tööealistel taastaotlejatel) ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus - 6 eurot. 

Kutseomistamise tasu palume tasuda, kui olete saanud Eesti Kergejõustikuliidu poolt saadetud arve. Tasu palume kanda Eesti Kergejõustikuliidu arveldusarvele. 

Arveldusarve SEB EE661010220034538017

Arveldusarve SWEDBANK EE212200221002102439

Märkuseks palume kirjutada: Kutseeksami tasu. ... (abitreener EKR 3.; nooremtreener, EKR 4. tase; treener, EKR 5. tase; vanemtreener, EKR 6. tase; meistertreener, EKR 7. tase) tase. Taotleja nimi


Maksekorralduse koopia palun saata merlyn@ekjl.ee