Kutse omistamise tasu määrad

Kinnitanud Kultuuri Kutsenõukogu 17.11.2010. a. otsusega

Abitreeneer, EKR 3. tase         32 eurot,

Nooremtreener, EKR 4. tase    38 eurot,

Treener, EKR 5. tase              45 eurot,

Vanemtreener, EKR 6. tase     58 eurot,

Meistertreener, EKR 7. tase     64 eurot.

 

Taastaotlemine vanaduspensioniealiste treenerite taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel (eeldused on samad, mis tööealistel taastaotlejatel) ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus - 6 eurot. 

Kutseomistamise tasu palume tasuda, kui olete saanud Eesti Kergejõustikuliidu poolt saadetud arve. Tasu palume kanda Eesti Kergejõustikuliidu arveldusarvele. 

Arveldusarve SEB EE661010220034538017

Arveldusarve SWEDBANK EE212200221002102439

Märkuseks palume kirjutada: Kutseeksami tasu. ... (abitreener EKR 3.; nooremtreener, EKR 4. tase; treener, EKR 5. tase; vanemtreener, EKR 6. tase; meistertreener, EKR 7. tase) tase. Taotleja nimi


Maksekorralduse koopia palun saata merlyn@ekjl.ee