Koondised

Eesti Kergejõustikuliidu 2018. a. koondiste komplekteerimise põhialused

Koostatud EKJL saavutusspordikomisjoni ja noortekomisjoni koosolekul 02.10.2017.a.
Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 19.10.2017

Eesmärk: Komplekteerida võimalikult tugev koondis, kuhu kuuluvad sportlased, kes on täitnud võistluse kvalifikatsiooninormatiivi, on terved ja kellelt võib eeldada koondise võistlustel kõrgeimat võistlusvalmidust *

* Võistlusvalmidus - sportlase võime ja valmisolek sooritada tiitlivõistlusel võistluse kvalifikatsiooninormatiiviga võrdväärne või parem tulemus ning saavutada oma Euroopa või maailma edetabeli kohale vastav või kõrgem koht.

Võistlusvalmidust hinnatakse:

  • sportlase seniste koondise eest tehtud startide edukuse põhjal;
  • hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal, lähtudes enne kõike olulisematest võistlustest (EMV ja Eesti Karikavõistlused);
  • sportlase tervisliku seisundi põhal.
Kandidaadiks arvamine:

1) Koondise kandidaadiks arvatakse sportlane, kes omab kehtivat Eesti Kergejõustikuliidu litsentsi ja on täitnud kvalifikatsiooniperioodil vastava võistluse normatiivi. Sportlased, kes ei ole täitnud võistluste normatiivi, kuid on näidanud sellele lähedast tulemust, võib arvata koondisesse erandkorras Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse otsusega.

2) Koondise võistlustel, millistel ei ole normatiivi, lähtutakse koondiste komplekteerimisel Eesti Kergejõustikuliidu kehtivatest lähetustingimustest.

3) Alla 18-aastaste sportlaste võistlustele lähetamiseks noorte või juunioride tiitli- või maavõistlustele on tarvilik lapsevanema nõusolek. Vastava Eesti Kergejõustikuliidu blanketi vahendab lapsevanemale sportlast esindav spordiklubi. Vastava kirjaliku nõusoleku esitamise tähtaja kehtestab Eesti Kergejõustikuliit.

4) Koondisesse arvamisel annavad sportlane ja tema treener kõigist koondislase lähetust puudutavatest olulistest asjaoludest vahetut ja igakülgset informatsiooni võistkonna juhile. Olulisteks asjaoludeks on lähetuse käiku, koondist ja koondislase tervist puudutavad asjaolud.

5) Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.

6) Koondislane, kellele antakse võistluste ajaks kasutada Eesti kergejõustikukoondise võistlusvarustus, tagastab selle kõigis osades ja tervena Eesti Kergejõustikuliidu poolt seatud tähtajaks. Varustuse või selle tagastamata jätmist või tagastamisega viivitamist võetakse arvesse järgmiste koondiste komplekteerimisel. Varustuse või selle osa omastamisel koondislast edaspidi koondisesse ei arvata kuni küsimuse lahendamiseni.

7) Koondisesse arvatakse ülaltoodud tingimustele vastavad sportlased tingimusel, et nad ei ole sõna ega teoga kahjustanud kergejõustiku mainet.

8) Kõik tiitlivõistluse koondise kandidaadid kinnitatakse koondisesse Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse otsusega (k.a. abipersonal). Juhatuse teeb koondise lõpliku lähetusotsuse vastavalt koondiste komplekteerimise põhialustele ja võistluste lähetustingimustele.

 
 
2018. aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused 

(Sise-MM Birmingham, Poolmaratoni-MM Valencia, Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistluse maavõistlus Pärnu, Euroopa MV Berliin, U18 EM Györ, U20 MM Tampere, Noorte suveolümpiamängud Buenos Aires)

VÕISTKONNA JUHI ÜLESANDED