Antidoping

Väga vähesed alaliidud Eestis (oktoobris 2011.a oli neid kokku neli) kutsuvad dopingukontrolle kodustele võistlustele ning maksavad testimise eest sadu eurosid. Eesti Kergejõustikuliit on üks nendest neljast, näidates nii, et dopinguvastases võitluses ei olda ainult sõnadega, vaid ka tegudega. 

Eestis korraldab antidopingualast tööd SA Eesti Antidoping, viies läbi dopingukontrolle ja korraldades antidopingualast teavitustööd. SA Eesti Antidoping on Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) liige ning lähtub oma töös WADA Koodeksist, mis on kogu maailma dopinguvastase võitluse alus. Eestis jõustus 1998. aastal Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon, millega seoses muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile siduvaks.

TÄHTIS INFO SPORTLASTELE ja TREENERITELE

ETTEVALMISTUS RIO OLÜMPIAMÄNGUDEKS